http://happy.r-vi.dk

last update 16/01 2013 12:10:32

Happy har en klar reference til ASCII Art. ASCII Art er f.eks. emoticons hvilket vil sige forskellige slags smiley. Kort fortalt tegner man med de tegn der findes på et tastatur. ASCII betyder American Standard Code for Informantion Interchange, og refererer til et standard amerikansk tegnsæt, dvs. et tegnsæt uden æ,ø,å, på 128 karakterer. (ASCII Art er dog mere end en almindelige brug af smileys, f.eks. har XXX omformet film som Star Wars til film der kun betår af ASCII-tegn) JODI, en kunstnergruppe fra Østrig arbejdet også med ASCII Art.

http://8bit.r-vi.dk

last update 16/01 2013 12:09:47

Western ISO latin 1 er et 8 bit tegnsæt, det vil sige hvert tegn fylder 1 byte (8 bit = 1 byte). Dette giver ialt 256 forskellige tegn. Adressen repræsenterer et sted i form af en placering på en server et eller andet sted, alle adresser er unikke URL er em lokation, URI, identifier. URL-manipulationer. Hver adresse - alle er forskellige - alle viser et tegn - det bliver tydeligt hvor mange unikke adresser der er - hvert tegn har fået tildelt et tegn, det er 256 forskellige 8x enten 0 eller 1. 2 i (8'ende)

http://xk.r-vi.dk

last update 16/01 2013 12:05:26

Kildekoden danner bogstaverne "XK", men bortset fra det, handler det om noget helt andet. Ligesom i wave.r-vi.dk danner browserhistorikken en animation, men denne gang er det et egentligt mønster. Vi kender det fra bilturen hvor elmasterne langs vejen agere keyframes i en levende ledning.

http://wave.r-vi.dk

last update 16/01 2013 12:05:22

Browserhistorikken - altså listen over de sidst besøgte sider - danner et mønster. stien kan være absolut eller relativ. Links til andre domæner vil altid være absolutte men et link til det samme domæne kan defineres relativt dvs. i forhold til dokumentets egen placering. En skråstreg angiver at der tale om en mappe. På den måde kan man navigere rundt i filsystemet: "../" betyder at man går et niveau op. "/" betyder roden af domænet. Set i forhold til filsystemet er wave egentlig en umulighed, eftersom man ikke kan undlade at navngive sine mapper. Bevægelsen gennem et filsystem En anden umulig ting: Mapperne henviser ikke til en fysisk placering på en computer. I den forstand findes mappen ikke der er bare en manipuleret adresselinie

http://ubahn.r-vi.dk

last update 16/01 2013 12:05:11

roadmovie... flylandingsbane... bevægelsen gennem en tunnel maksimal dynamik med færrest mulige midler. Lige som prikkerne suser forbi ligesom det gør i en uhban når man sidder og betragter lysprikkerne så i kraft af at man er under jorden så er det ikke stedet men mere bevæeglsen der i fokus og adresselinien gentager sig hele tiden i et loop. der illudere en tredimensionel oplevelse...

http://rewwwind.r-vi.dk

last update 16/01 2013 12:05:07

Den første pandekage! Ja, den bliver altid lidt mærkelig! men det er interessant at folk tror at w'erne er en protokol (selvom de ikke ved hvad en protokol er) (En protokol er f.eks. http - en protokol er et regelsæt for hvordan information sendes i et netværk. W'erne antages at være en basis det lægger til grund, noget man skal angive, men sagen at www bare et subdomæne. Dannelse, være oplyst og være en del af demokratiet, tage stilling på oplyst grundlag. Det med w'erne minder om. Mange tror fejlagtigt at de 3 w'er repræsenterer en protokol.

http://perpetuum-mobile.r-vi.dk

last update 16/01 2013 12:05:02

perpetuum mobile er en evighedsmaskine, en slags teknologisk tidsfordriv. fascinerende i sin vedvarende monotoni. Peger på en meget simpel måde på værkernes vilkår... ramme... Idet at man udefra sætter dem igang og så kan de fortsætte for evigt. Med simple midler er vi i stand til at danne billeder. bevægelse... Bevægelsen referere til noget vi kender. Tidsaspektet i relation til evighed

http://chain.r-vi.dk

last update 16/01 2013 12:04:53

Chain: egentlig tænkt som URL-poetry - en slags konkret poesi. Skrifttegnene i adreselinjen skulle fortælle en historie. Historien: en masse parenteser henter en stjerne, læsser den af og henter en ny stjerne. Egentlig ikke så teoretisk funderet, mere leg. Man kan dog udlede at adresselinje genererer det man kan se nemlig stjerne på skærmen. Når man leger med adresselinjen - hvis man vil lave URL-poetry, så må det være et konkret poetisk projekt - der er kun én linje. Det er ren afkodning, der er et bestemt sprog adresselinjen repræsenterer, og man vil lege med den måde så må man gøre det på de præmisser - det er på en måde at lave nye regler for hvordan man læser en adresselinje. Det er oplagt at tage udgangspunkt i tegnet - og på den måde referere til konkret poesi, hvor digtene handler om hvad digte består af, således at bogstaver og ord ikke blot beskriver en handling, men handler ord og bogstaver bliver centrale på anden vis. Tegnene danner f.eks. billeder i stedet for sætninger - man leger med det som billeder. Man kan også udlede at man via konventioner kan beslutte at et tegn, en parentes, forestiller noget der giver en stjerne videre til den næste i rækken - her er en reference til ASCII Art. Et særligt aspekt ved chain er at den samme adresse aldrig bliver gentaget INGEN GENTAGELSER...